Worden de centra voor deeltijds onderwijs afgeschaft?

Zeker niet. Duaal leren is een hervorming van het aanbod. Op termijn zal het volledige aanbod, in het stelsel van leren en werken, overgaan naar duaal leren. De centra voor deeltijds onderwijs (CDO) en SYNTRA-lesplaatsen kunnen echter blijven bestaan als aanbieder van duaal leren. Op termijn zullen de CDO dus niet meer het deeltijds beroepssecundair onderwijs aanbieden, maar wel duaal leren.