Wanneer is een leerling geslaagd ?

Het standaardtraject bepaalt welke competenties de leerling binnen een specifieke opleiding moet aanleren. De klassenraad heeft de delibererende bevoegdheid om te bepalen of de leerling voldoende competenties heeft verworven.