Tandartsassistent duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op de werkplek

Studiegebied

  • Personenzorg

Graad

  • Derde graad tso: Se-n-Se

Wat leer je tijdens deze duale richting?

In deze opleiding leer je:

  • de medisch-technische elementen voorbereiden op de handelingen van de tandarts
  • patiëntendossiers medisch-administratief opvolgen
  • technische ondersteuning bieden aan de tandarts bij de verzorging

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het derde leerjaar van de derde graad, waarop de opleiding tandartsassistent duaal zich situeert

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie tandartsassistent, niveau 4

Duur van de opleiding

1 jaar