Printmedia duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op de werkplek

Studiegebied

  • Grafische communicatie en media

Graad

  • Derde graad bso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

In de opleiding printmedia duaal leert men het opvolgen en analyseren van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de productie aan de druk- en afwerkingsmachine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne , milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …) teneinde grondstoffen aan de machine(straat) en/of -lijn te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

Toelatingsvoorwaarden?

De voorwaarden om bij de start van de opleiding printmedia duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop de opleiding printmedia duaal zich situeert.

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor de opleiding printmedia duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

  • Beroepskwalificatie productieoperator drukken in de printmedia, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
  • Beroepskwalificatie productieoperator drukafwerking in de printmedia, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur