Podiumtechnieken duaal

Aantal uur per week op de werkplek

tussen 14 en 19 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Mechanica-elektriciteit

Graad

  • Derde graad tso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

  • plannen, controleren en technische werkzaamheden uitvoeren op vlak van onder meer licht, beeld, geluid en podiummechanica 
  • een voorstelling, presentatie, concert, evenement, beurs, … op technisch en creatief/artistiek vlak optimaal te laten verlopen

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad tso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie podiumtechnicus, niveau 4

Duur van de opleiding

2 jaar