Duaal leren in jouw school of centrum?

Geloof je net als wij in de straffe combinatie van leren op school én op een reële werkplek? Duaal leren is een slimme en motiverende formule waarbij jongeren schoollopen combineren met competenties verwerven op de werkplek. En dat in diverse studiegebieden. 

Stap 1: dien een aanvraag in

iemand tekent een contract

Om een duale opleiding te kunnen aanbieden, moet je als school een aanvraag tot programmatie indienen. Alle praktische info om dat regelen vind je hier voor het gewoon secundair onderwijs en hier voor het buitengewoon secundair onderwijs. 

Bezorg je aanvraag ten laatste op 30 november van het schooljaar vóór het schooljaar waarin je de duale opleiding wil aanbieden. Ten laatste 4 maanden later weet je of je de opleiding mag aanbieden.

Stap 2: stel een trajectbegeleider aan

coach en leerling praten

Je moet uren besteden aan trajectbegeleding, zodat de leerlingen goed begeleid, ondersteund en opgevolgd worden.  

Stap 3: vanaf nu kan je aan de slag

verschillende mensen in een workshop met post-its

Als de aanvraag van je school is goedgekeurd, dan mag je leerlingen inschrijven die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en (bijna) klaar zijn om te leren op een werkplek. 

De competenties die leerlingen moeten behalen liggen vast in een standaardtraject. Dat omvat ook alle info over de toelatingsvoorwaarden, studiebewijzen en het deel van de opleiding dat op de werkplek moet plaatsvinden. 

Scholen investeren uren in trajectbegeleiding. Wie jullie hierin aanstellen, kunnen jullie zelf bepalen. Het is aangeraden om deze rol op te laten nemen door de leerkracht praktijk, omdat deze goed op de hoogte is van de inhoud van de opleiding. De trajectbegeleider(s) staat(n) in voor de coördinatie en opvolging van het leerproces van de leerling (waaronder ook de afstemming van school en werkplekcomponent). Ook is de trajectbegeleider aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het project. Het takenpakket van een trajectbegegeleider is zeer divers. Zo ondersteunt hij of zij de leerling bij het zoeken van een erkende werkplek en het intakegesprek. Hij of zij sluit volgt ook het leertraject van de leerling op, sluit de overeenkomst af en werkt samen met de leerling en de onderneming het opleidingsplan uit. Door regelmatig contact te onderhouden met de onderneming volgt de trajectbegeleider de vorderingen van de leerling nauw op.

De klassenraad beslist of de leerling geslaagd is. De trajectbegeleider op school en de mentor op de werkplek zijn stemgerechtigde leden in de klassenraad. 

Een aantal voordelen

  • Meer voeling met de praktijk
  • Individueel aangepaste leerstijl
  • Toekomstige werkvloer leren inschatten
  • Gefundeerde keuze tussen werken of verder studeren

Benieuwd? Leg je oor te luisteren

Wie kan je beter vertellen wat de troeven van duaal leren zijn dan de ervaringsdeskundigen zelf? We laten leerlingen, leerkrachten én ondernemingen uit verschillende sectoren aan het woord.