Nieuwe vakantieregeling voor leerlingen

  • 19 augustus 2019

Vanaf 1 september 2019 geldt een nieuwe vakantieregeling voor leerlingen in een alternerende opleiding verbonden door een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) of een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO).

Volgens de nieuwe regelgeving hebben deze leerlingen vrij in elke schoolvakantie (herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie). De regeling geldt voor leerlingen in het stelsel leren en werken en voor leerlingen in duaal leren ongeacht de lesplaats van de leerling (voltijdse school, CLW, CDO of Syntra) en ongeacht de begindatum van de overeenkomst (voor of na 1 september 2019).

In een aantal gevallen kan afgeweken worden van de schoolvakantieregeling. Een afwijking kan enkel voor een lopende overeenkomst en moet altijd in een bijlage bij de overeenkomst worden vastgelegd.

Meer info:

Meer info per sector

 

Voor verdere vragen over de nieuwe vakantieregeling kan je steeds terecht bij je sector: