Nieuwe regelgeving voor mentoren

  • 19 augustus 2019

Vanaf 1 september 2019 gelden er nieuwe voorwaarden voor de mentor die de leerling(en) zal begeleiden. De mentor moet een uittreksel uit het strafregister 596.2 indienen en een mentoropleiding volgen. De nieuwe regels gelden enkel bij nieuwe aanvragen*.

Uittreksel uit het strafregister 596.2

In de regelgeving is reeds voorzien dat de mentor van onberispelijk gedrag moet zijn. Vanaf 1 september 2019 moet een uittreksel uit het strafregister model 596.2 ingediend worden om dit erkenningscriterium te staven. Meer info over de erkenning.

De mentor vraagt het uittreksel zelf aan in de gemeente waar hij of zij ingeschreven is in het bevolkingsregister. De procedure kan per gemeente verschillen. Meer info over het uittreksel via vlaanderen.be.

Mentoropleiding

In verschillende sectoren was het reeds verplicht om na de erkenning een mentoropleiding te volgen. Vanaf 1 september 2019 wordt dit een verplichting binnen alle sectoren. Elke mentor moet dan na de erkenning een opleiding volgen waarin het coachen, motiveren, bijsturen en evalueren van leerlingen aan bod komt. Elk partnerschap maakt afspraken over de termijn waarbinnen de mentoropleiding gevolgd moet worden, de opleiding(en) die in aanmerking komen en mogelijke vrijstellingen, die gelden voor mentoren van ondernemingen waarvoor het partnerschap bevoegd is.


* een nieuwe erkenningsaanvraag of een nieuwe aanvraag om een mentor toe te voegen aan een bestaande erkenning.

Meer info per sector

Voor verdere vragen over de nieuwe regelgeving kan je steeds terecht bij je sector: