Natuur- en groentechnieken duaal

Aantal uur per week op de werkplek

tussen 14 en 19h/week op de werkplek

Studiegebied

  • Land- en tuinbouw

Graad

  • Derde graad tso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

In de opleiding natuur- en groentechnieken duaal leert men één of meerdere medewerkers natuurbeheer operationeel begeleiden en aansturen, bos- en natuurbeheer taken uitvoeren (maaien, beplanten, snoeien, kappen, beheren waterpartijen, …) volgens ontvangen opdracht teneinde natuurlijke omgevingen en landschappen in stand te houden of te laten ontwikkelen volgens de beheerdoelstellingen.

Toelatingsvoorwaarden?

De voorwaarden om bij de start van de opleiding natuur-en groentechnieken duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad tso, waarop de opleiding natuur-en groentechnieken duaal zich situeert.

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor de opleiding natuur- en groentechnieken duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

  • Beroepskwalificatie natuurbeheerder, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.