Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (kwalificatiefase)

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Buitengewoon secundair onderwijs OV3 (kwalificatiefase en integratiefase)

Graad

  • BuSO OV3

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

  • de tuinaannemer/tuinaanlegger/groenbeheerder helpen en ondersteunen in zijn activiteiten bij onderhoud en beheer van tuinen, parken, groene ruimtes

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer, niveau 2

Duur van de opleiding

2 jaar (kwalificatiefase)/1 jaar (integratiefase)