Leerwegen in de 21ste eeuw

  • 4 januari 2018

Duaal leren als levenslange leermethode voor leerlingen én werknemers kan cruciaal zijn om het aantal vacatures in ons land te doen dalen. Bovendien beschikken we over een arsenaal aan technologische mogelijkheden die individuele trajecten echt kunnen vormgeven. Waar wachten we nog op om een systeem op poten te zetten dat geschikt is voor de 21ste eeuw? Waarin coaching, mentoring, technologie en aanpassing aan snel veranderende behoeften centraal staan?

“Wat in de huidige veranderende economie en arbeidsmarkt nodig is, is de mogelijkheid vlot nieuwe skills aan te leren en bestaande vaardigheden aan te scherpen. De huidige onderwijsmethodes schieten daarin tekort”, zegt Vickie Dekocker, doctor in de sociale wetenschappen en verantwoordelijke Innovatie binnen Syntra Vlaanderen, het Agentschap voor Ondernemersvorming. “Als we levenslang leren systematischer stimuleren, wordt elke werknemer, ondernemer en student klaargestoomd voor de arbeidsmarkt van morgen.”

Sprekende cijfers

Zo'n systeem is geen overbodige luxe, want België is een van de koplopers in het aantal openstaande vacatures. Volgens Eurostat zijn er voor 100 arbeidsplaatsen 3,6 vacatures in België t.o.v. het Europese gemiddelde van 2 vacatures. Als je het werkloosheidspercentage er nog bijhaalt, is de mismatch tussen vraag en aanbod nog frappanter. België heeft nl. hetzelfde percentage vacatures als Groot-Brittannië en Duitsland, maar ons land kampt wel een grotere werkloosheid. En dat heeft uiteraard een negatief effect op de groei van onze economie.

Ook op vlak van levenslang leren scoren we ronduit slecht, want slechts 7% van de actieve beroepsbevolking neemt eraan deel. Conclusie? “We investeren tot op heden veel in initiële vorming, maar gaan uit van de verkeerde veronderstelling dat de verworven kennis up-to-date en accuraat blijft tijdens de hele loopbaan”, stelt Dekocker.

Aangepast leersysteem

Duaal leren is dé manier om vanaf de initiële vorming in nauw contact te staan met de arbeidsmarkt en competenties aan te leren in een onderneming. De effecten ervan zijn op lange termijn en over de hele loopbaan van groot belang. Vanaf september 2019 wordt duaal leren in Vlaanderen breed uitgerold. Elke jongere kan dan kiezen tussen een voltijdse en een duale leerweg voor het behalen van een kwalificatie. Verschillende duale trajecten deden ook al met succes hun intrede in hogescholen en moeten verder aangemoedigd worden.

Het nieuwe normaal

Ook voor mensen die nu al aan de slag zijn, dringen veranderingen zich op. Leren op de werkvloer - aangepast aan de behoeften van het individu op een bepaalde plaats en een bepaald moment - moet het nieuwe normaal worden. Dat betekent dat iedereen vanaf de schoolbanken tot aan de pensioenleeftijd meerdere leertrajecten doorloopt. “Je krijgt niet langer één diploma als je afstudeert, maar kan er je hele loopbaan lang meerdere verzilveren door nieuwe competenties te verwerven”, benadrukt Dekocker.

Educatietechnologie te over

Door nieuwe technologieën doordacht te benutten, ligt de weg naar meer individuele en flexibele leertrajecten wagenwijd open. Zo kan je via onlineleerplatformen (bv. Udacity, Proversity, Skilltrain en Skillplatform) kennis vergaren en vaardigheden aanleren die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt. En met virtual reality kan je in een gesimuleerde omgeving gevaarlijke technieken inoefenen of soft skills aanleren. Zulke en heel wat andere tools zijn ideale instrumenten om individuele loopbanen en levenslange educatie verder vorm te geven. Laten we ze volop benutten!

 

Bron: https://pers-en-media.syntravlaanderen.be/blog_posts/krijgen-we-in-2018-een-leersysteem-dat-is-aangepast-aan-de-21ste-eeuw-75111