Koel- en warmtetechnieken duaal

Aantal uur per week op de werkplek

tussen 14 en 19h/week op de werkplek

Studiegebied

  • Koeling en warmte

Graad

  • Derde graad tso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

In de opleiding koel- en warmtetechnieken duaal leert men controleren, regelingen instellen, metingen uitvoeren aan sanitaire installaties en centrale verwarmingsinstallatie in gebouwen voor residentieel en tertiair gebruik en ook ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties in gebouwen voor residentieel gebruik, in dienst stellen van koeltechnische installaties en het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud teneinde deze installaties op te starten, te regelen, te onderhouden, te herstellen en te realiseren volgens de veiligheidsregels, de regelgeving en de opgegeven specificaties te realiseren.

Toelatingsvoorwaarden?

De voorwaarden om bij de start van de opleiding koel- en warmtetechnieken duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het eerste leerjaar van de derde graad tso, waarop de opleiding koel- en warmtetechnieken duaal zich situeert.

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor de opleiding koel- en warmtetechnieken duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificaties:

  • Beroepskwalificatie technicus installatietechnieken, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
  • Beroepskwalificatie koeltechnicus, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.