Kinderbegeleider duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Personenzorg

Graad

  • Derde graad bso: Specialisatiejaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

  • baby’s en peuters opvoeden, verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving
  • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd begeleiden en bijdragen aan hun algemene ontwikkeling en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving
  • kinderen stimuleren in hun algemene ontwikkeling en zich goed laten voelen 
  • ouders ondersteunen als eerste opvoeders

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:  

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft"

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters, niveau 4 
  • Beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen, niveau 4

Duur van de opleiding

1 jaar