Kan ik als leerkracht of trajectbegeleider ook een bedrijfsstage doen?

Jazeker, je kan als leerkracht ook zelf even ervaring opdoen in een bedrijf.  Het Departement Onderwijs en Vorming heeft hiervoor alles uitgewerkt wat je nodig hebt. Zo kan je gebruik maken van een modelovereenkomst die je afsluit met je stagebedrijf.

Ook is er een een systeem uitgewerkt zodat er vervanging is voor de leerlingen in school. Concreet komt tijdens je afwezigheid een ervaren organisatie, activiteiten doen om de ondernemingszin, creativiteit en ondernemerschap van je leerlingen te stimuleren. De activiteiten sluiten aan bij de nieuwe eindtermen van de 1e graad en de vakoverschrijdende eindtermen van de 2de en 3de graad. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

Op deze pagina vind je hoe alles concreet in zijn werk gaat,  meer informatie over de vervangende activiteiten en de modelovereenkomst.