Is er een speciaal statuut voor trajectbegeleiders?

Nee. Trajectbegeleider is een rol die leerkrachten opnemen. Daarom is het personeelsstatuut van onderwijspersoneel gewoon van toepassing.