Flexodrukker duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op de werkplek

Studiegebied

  • Grafische communicatie en media

Graad

  • Derde graad bso: Specialisatiejaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

In de opleiding flexodrukker duaal leert men het opvolgen en analyseren van productiegegevens van de flexopers, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …), teneinde grondstoffen/dragers aan de flexoprocesinstallatie te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft
 

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor de opleiding flexodrukker duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

  • Beroepskwalificatie flexodrukker,

niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Duur van de opleiding

1 jaar