Bedrijfsorganisatie duaal

Aantal uur per week op de werkplek

tussen 14 en 19 uur/week op werkplek

Studiegebied

  • Handel

Graad

  • Derde graad tso: Eerste en tweede leerjaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

  • een efficiënt HR-beheer ondersteunen en uit te voeren door het personeel op te volgen en te informeren en personeelsdossiers administratief te beheren 
  • het boekhoudkundige en financiële beheer administratief ondersteunen door administratieve, boekhoudkundige en financiële verrichtingen en handelingen uit te voeren 
  • steeds rekening te houden met de geldende regelgeving en het beleid van de organisatie

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad tso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven: 

  • Beroepskwalificatie HR assistent, niveau 4
  • Beroepskwalificatie boekhoudkundig assistent, niveau 4

Duur van de opleiding

2 jaar