Animator duaal

Aantal uur per week op de werkplek

minstens 20 uur/week op de werkplek

Studiegebied

  • Toerisme

Graad

  • Derde graad bso: Specialisatiejaar

Wat leer je tijdens deze duale richting?

In deze opleiding leer je:

  • recreatieve activiteiten organiseren en uitvoeren voor verschillende doelgroepen
  • rekening houden met het specifieke karakter van een toeristische, culturele en/of recreatieve organisatie, en dat in een (inter)nationale context
  • een gepast ontspanningsprogramma aanbieden

De leerling moet zijn/haar opleidingstraject vervullen met meerdere doelgroepen, namelijk jongeren, volwassenen, personen met een handicap, anderstaligen, enz. én waarbij meerdere recreatieve activiteiten aan bod komen, namelijk sport, spel, natuur, muziek, cultuur, enz.

Toelatingsvoorwaarden?

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding animator duaal zich situeert

Wat kan ik worden?

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie animator, niveau 4

Duur van de opleiding

1 jaar